Om Oss

Logistikkalendern ägs och drivs av Logistikkalendern i Sverige AB.

Logistikkalendern grundades 2019 för att förenkla in- och utpassering av transporter vilket leder till effektivare och säkrare byggarbetsplatser. Tanken med kalendern är att få ett mer flyt i logistiken till och från arbetsplatsen för att minska på onödiga kostnader vid krockar med övriga leveranser och produktionen. Det är vid lossningsplatserna som olyckar kan ske och med ökad planering och kontroll så minskas riskerna.

I samarbete med