Våra tjänster

Logistikkalendern erbjuder arbetsplatser en kalender som är synkroniserad med arbetsplatsens grind/grindar.

- Endast bokade leveranser har tillgång till grinden med en tidsbestämd kod till grinden via telefonen. Grinden / grindarna kan ej öppnas om en bokning inte har gjorts.

- Ladda upp dokument som övriga projektdeltagare kan ta del av.

- Boka kranar / hjulmaskiner (traktor, teleskoplastare etc.) samtidigt som du bokar leverans av material till arbetsplatsen. Du kan boka maskiner som finns på arbetsplatsen eller boka någon extern maskin som inte finns på arbetsplatsen. 1. kran / hjulmaskiner som finns på arbetsplatsen får en avisering att det finns en bokad körning för din leverans. 2. Kran / hjulmaskiner som inte finns på arbetsplatsen men finns med i deltagarlistan för projektet får ett meddelande att det finns en körning på ditt projekt, den som är snabbast av maskinförarna/företagen att godkänna körningen får jobbet!

- Ta fram statistik på hur ofta ett företag använder kranen / hjulmaskinen (traktor, teleskoplastare etc.) för att sedan kunna fakturera vidare kostnaden på rätt företag

- Planera in långsiktiga levereanser i kalendern, genom att importera tidplan eller manuellt lägga till leveranser.
Systemet påminner när du skall beställa för att få materialet i tid. 

I samarbete med